Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

Zdjęcie do komunikatu - miniatrura atomu

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii przygotował i wydał książkę wraz z płytą CD pod tytułem „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

Książka ta, oprócz ważnej wiedzy i informacji dotyczącej energii jądrowej, zawiera gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, adresowane do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz doradców metodycznych.


Dla nauczycieli - publikacja stanowi pomoc edukacyjną w procesie realizacji podstawy programowej i budowania uczniowskich kompetencji, zainteresowań, zdolności, talentów oraz karier szkolnych i zawodowych związanych z energetyką. Zaś dla doradców metodycznych - doskonałą bazę merytoryczno-metodyczną dla organizowanych i prowadzonych przez nich kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, dedykowanych  nauczycielom takich przedmiotów m.in. jak: fizyka, chemia, geografia, przyroda, biologia, wychowanie dla bezpieczeństwa.

Publikacja jest bezpłatna. Dystrybucja prowadzona jest na poziomie każdego województwa  poprzez kuratoria oświaty.

Źródło: http://www.me.gov.pl/node/27913

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]