Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

     Szanowni Państwo! Informujemy, że XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018r. (piątek – niedziela): na terenie Instytutu Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5 (piątek - sobota) oraz na terenie Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k/Torunia (niedziela). 

KOMUNIKAT 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT EDUKACYJNY

Wykładowcy:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Markowicz, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW, Warszawa,
  • Prof. dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, UW, Warszawa,
  • Prof. dr hab. Franciszek Firszt, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Stosowanej, UMK Toruń,
  • Prof. dr hab. Andrzej Strobel, Centrum Astronomii UMK Toruń,
  • Dr Paweł Wolak, Centrum Astronomii UMK Toruń,

W dniu 24.08.2018r. od godziny 20:00 planujemy Państwa udział w wieczornych pokazach jubileuszowego 10. Bella Skyway Festiwal w Gotyckim Toruniu. Dodatkowo, w trakcie trwania konferencji planowane jest rozstrzygnięcie konkursu proekologicznego na plakat edukacyjny pt. „Człowiek w środowisku”.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]