Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

Współpraca z CKU TODMiDN
Współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskim Oœrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli a PSNPP w zakresie organizacji XXI Ogólnopolskiego Zjazdu PSNPP w roku 2014.
Więcej informacji: Strona Partnera

 

Współpraca z PRIMUM Public Relations Sp. z o.o.

Porozumienie określa ramowe zasady współpracy pomiędzy firmą PRIMUM Public Relations Sp. z o.o. a PSNPP w zakresie organizacji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "DBAJ O SERCE" i Akcji "SERVIER dla serca".
Więcej informacji: Strona Akcji

 

Współpraca z SYNTEA SA

Współpraca pomiędzy firmą SYNTEA SA a PSNPP w zakresie projektu "ENERGIA KOMPETENCJI".
Więcej informacji: Strona Projektu

 

 

Współpraca z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Logo ZCDN
Porozumienie określa ramowe zasady współpracy pomiędzy ZCDN-em a PSNPP w zakresie organizacji XIX Zjazdu PSNPP w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku.
Więcej informacji: Strona ZCDN

 

 

Współpraca z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
Logo Centrum Nowoczesności
Podpisanie Porozumienia przyczyni się do nawiązania i dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w zakresie popularyzacji nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, poprzez stworzenie dla dzieci, uczniów, studentów i osób dorosłych (w szczególności nauczycieli) ośrodka wspomagającego proces uczenia się i rozszerzającego wiedzę o nauce, technice, przyrodzie i kulturze.
Więcej informacji: Strona CN

 

Projekt "EKO Eksperci"

„Pokolenie ekoEkspertów” to pilotażowy program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ma on na celu edukację postaw ekologicznych, zachęcanie do zmiany codziennych nawyków na bardziej przyjazne dla środowiska oraz naukę podstawowych zasad dbania o naturę każdego dnia. Program jest realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Patronem programu jest ekologiczna marka Frosch.
W ramach programu „Pokolenie ekoEkspertów” przygotowane zostały scenariusze lekcji, które wraz z materiałami edukacyjnymi oddajemy do Państwa dyspozycji. Podczas zajęć dzieci będą mogły dowiedzieć się o podstawowych zasadach ekologii oraz dbania o środowisko naturalne na co dzień. Lekcje składają się z części teoretycznej, a także quizów i zabaw, które pomogą uczniom utrwalić wiedzę. Scenariusze zajęć zostały przygotowane odpowiednio dla każdego etapu nauczania: dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych i zawierają praktyczne wskazówki dotyczące możliwości przeprowadzenia zajęć na temat ekologii.
Strona projektu

 

Projekt "Hands - On Universe"


"Hands-On Universe, Europe" oferuje interaktywny program nauczania astronomii w szkołach. Pozostaje to zgodne z głównym celem EU-HOU, jakim jest unowocześnianie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych. Spodziewanym efektem poznawania astronomii przy użyciu nowych technologii, będzie wzbudzenie zainteresowania nauką wśród uczniów. Podstawową grupą docelową projektu są nauczyciele, którzy będą mogli uczestniczyć w szeroko reklamowanym programie szkół pilotażowych. Projekt bazuje na rzeczywistych obserwacjach dokonywanych przez uczniów, mających dostęp do sieci automatycznych teleskopów sterowanych przez internet lub innych narzędzi dydaktycznych (np. webkamerkek, radioteleskopów) rozwijanych w tym projekcie. Te obserwacje mogą być sterowane z klasy za pomocą specjalnego oprogramowania przeznaczonego dla uczniów. Są one tak zaprojektowane, dzięki bliskiej współpracy naukowców i nauczycieli, aby były pomocne w nauce astronomii.
Strona projektu

 

Program WorldWide Telescope (WWT)

WorldWide Telescope to darmowy program edukacyjny stworzony przez Microsoft Research, który w łatwy sposób umożliwia użytkownikom tworzyć prezentacje podobne do seansów astronomicznych oglądanych najczęściej w planetariach. Program wykorzystuje dane jakie zostały zebrane przez największe naziemne i kosmiczne teleskopy. W swoich zasobach posiada satelitarne zdjęcia Ziemi oraz fotografie wybranych obiektów Układu Słonecznego uzyskane w trakcie misji kosmicznych. Możliwe jest również wykorzystanie zdjęć ?false colors? umożliwiające pokazanie nieba widzianego w różnych pasmach elektromagnetycznego spektrum. Ponadto program posiada możliwość dodawania hiperłączy, muzyki i narracji do poszczególnych slajdów, a także obsługuje wszystkie formaty graficzne, w tym te służące do kodowania obserwacji naukowych. W ten sposób WWT może być wykorzystany do tworzenia pokazów o tematyce literackiej, historycznej, geograficznej, biologicznej oraz oczywiście astronomicznej i fizycznej. Kluczowe informacje na temat WWT jego twórcy - Curtis Wong i Jonathan Fay - umieszczają na http://www.worldwidetelescope.org, warto ją przynajmniej z ciekawości odwiedzić.

 

Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno - Edukacyjna "Servier dla Serca"

Więcej o Akcji "Szkoła Servier"

Projekt edukacyjny "Uczeń on-line"

Projekt "Uczeń on-line" kierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ramach działań zorganizowane zostaną szkolne koła naukowe oraz oparty na platformie supermemo.net serwis edukacyjny, w którym uczniowie będą publikować własne prace e-learningowe. We współpracy z uczelniami wyższymi zorganizowane zostaną również warsztaty wyjazdowe dla uczniów. Zaś dla tych najbardziej aktywnych uczestników projektu przewidywane są konkursy z cennymi nagrodami.

 

Zeszyty ekologiczne

PSNPP poleca "Zeszyty ekologiczne" Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot . Jest to publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach, edukatorach, wychowawcach oraz wszystkich osobach związanych z realizacją edukacji ekologicznej. Stanowi ona praktyczny przewodnik po metodach pracy wychowawczej ukierunkowanej na kształcenie trwałych postaw i motywacji prośrodowiskowych. Pakiet zeszytów ekologicznych to publikacja 3-częściowa, którą można pobrać w formie elektronicznej ze strony stowarzyszenia bądź też zamówić bezpłatnie wersję papierową.

 

Biologia. Jedność i różnorodność

PSNPP objęło patronat nad książką Biologia. Jedność i różnorodność wydanej przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Publikacja przeznaczona dla: maturzystów, kandydatów na studia przyrodnicze i medyczne, studentów kierunków biologicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i zaocznych oraz wszystkich tych, którzy interesują się biologią.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]