Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

 

 • Udział w Projekcie Socrates - Comenius: The Storytelling @ Teaching Model (S@TM: Opowiadanie naukowe @ Model nauczania - wkład w rozwój zawodowy nauczycieli) - Projekt 5 krajów, który stworzył internetowy system kształcenia nauczycieli, w pięciu językach, wykorzystujšcy opowiadania z Historii Nauki (HOS) do nauczania koncepcji naukowych oraz Natury Nauki (NOS) dla uczniów piętnastoletnich i szesnastoletnich.
  Projekt realizowany ze wsparciem Programu „Uczenia się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme) Unii Europejskiej

  Polska strona Projektu S@TM
  [ULOTKA] [LISTA OPOWIADAŃ]
 • Udział w Programie Science Across Europe (SAE), który jest częścią ogólnoświatowego programu Science Across the World, pozwoli uczniom twojej szkoły na wymianę informacji z innymi szkołami na całym świecie na wiele tematów przyrodniczych.
  Jak wziąć udział w europejskim programie edukacyjnym SAE? [INFORMACJE]

 

 • Projekt Socrates - Comenius III-1 - "Uczenie się i nauczanie o energii w Europie" miał na celu współpracę nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z różnych krajów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznej. Był sponsorowany ze środków Unii Europejskiej i przewidziany do realizacji na lata 1998 - 2001. W projekcie uczestniczyli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z 8 krajów : Wlk. Brytanii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Liechtensteinu, Luksemburga, Niemiec i Polski. Koordynatorem programu była Janine Mareche (UdP - francuskie stowarzyszenie nauczycieli fizyki i chemii). W wyniku współpracy powstała wielojęzyczna, interdyscyplinarna baza danych "Eurenerg" (na CD), zawierająca ciekawe materiały przydatne w nauczaniu (czy uczeniu się) o energii (np. scenariusze lekcji, opisy doświadczeń, dane bibliograficzne, adresy WWW). Przykłady zastosowań tej bazy w nauczaniu zostały zaprezentowane na warsztatach w czasie IX Zjazdu PSNPP w Olsztynie we wrześniu 2002r.

 

 

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]