Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

Do pobrania:

Ulotka.pdf

Plakat.pdf

 

Szanowni Państwo,

w dniach 28 – 30 sierpnia miał się odbyć we Wrocławiu – w gościnnych murach Uniwersytetu Wrocławskiego Zjazd po tytułem „Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia.”

Biorąc pod uwagę panująca sytuację zapraszamy na „Zjazd” w formie internetowej. Intensywny czas szkoleń i warsztatów z nauczania w formie zdalnej. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Formularz rejestracyjny

 Komunikat

Serdecznie zapraszamy na  Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Geografii, który odbędzie się już za niecałe 3 tygodnie – dokładnie 24 września w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Golden Floor Plaza w Warszawie! To ogólnopolskie wydarzenie dostarczy wszystkim uczestnikom ogromu praktycznych wskazówek przydatnych w pracy współczesnego nauczyciela. Prelekcje poprowadzą uznani eksperci-praktycy, którzy zaprezentują skuteczne metody aktywizowania uczniów przy pomocy sprawdzonych pomysłów na lekcje z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku oraz najnowszych technologii.

Warto wspomnieć, iż rozwiązania metodyczne przedstawiane podczas kongresu zostały opracowane zgodnie z technikami z obszaru neurodydaktyki, sprzyjającymi

Umowa dotacji: DT19009/EE-kso

Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł

I. Diagnoza problemu

  1. Dzięki różnorodnym mediom ciągle docierają do nas informacje o zagrożeniach dla zdrowia, a nawet życia człowieka ze strony otaczającego go środowiska. Przytoczmy chociażby takie tytuły artykułów prasowych z naszego Regionu, jak: „Powietrze
    w Bydgoszczy jest bardzo zanieczyszczone. Oddychamy trucizną.”, „Smog zabija co roku więcej Polaków niż ginie ich w wypadkach drogowych”, „Smog zagraża naszemu zdrowiu. Jak z nim walczyć?”, „Alarm smogowy w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.” Również Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia informują, że z powodu wdychania trujących wyziewów statystyczny Kowalski żyje o 9 miesięcy krócej. Co możemy zrobić, aby zminimalizować ten stan? Oczywiście należy działać: trzeba mówić, uświadamiać społeczeństwo, doraźnie chronić, a przede wszystkim wymieniać stare, niesprawne piece domowe i nie używać niskiej jakości materiałów opałowych, jak np. plastik czy guma. Czyli jest tu właściwe miejsce na edukację ekologiczną poprzez kampanię społeczną nt. jakości powietrza. Edukacja jest bowiem najbardziej efektywną i najtańszą formą ochrony człowieka przed zagrożeniami ze strony środowiska.
  2. Gwałtowny rozwój współczesnej cywilizacji powoduje również zagrożenia bioróżnorodności. Codziennie na świecie bezpowrotnie giną ogromne ilości gatunków fauny i flory. Jak temu zapobiegać? Dużą rolę do odegrania mają w tym procesie niewątpliwie szkoły i nauczyciele, a w szczególności nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Młodzież szkolna, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy
    i umiejętności już od najmłodszych lat zostanie uwrażliwiona na konieczność dbałości o kształtowanie i ochronę środowiska naturalnego. Przecież, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie może odbywać się kosztem ich ograniczenia dla przyszłych pokoleń. Tak więc zagadnienie bioróżnorodności jest odpowiednim tematem kolejnego moduły kampanii społecznej.
  3. Innym ważnym zagadnieniem, również decydującym o jakości naszego życia jest gospodarka odpadami komunalnymi, najlepiej zgodnie z zasadą 3R: Reduce (redukowanie – ograniczanie), Reuse (ponowne wykorzystanie) i Recycle (przetwarzanie) po Selektywnej Zbiórce Odpadów Komunalnych w odpowiednich Punktach (PSZOK). Odpady z gospodarstwa domowego to kolejny tytuł kampanii społecznej „Żyj szczęśliwie – żyj ekologicznie”.
  4. I wreszcie – ostatnim wybranym przez nas tematem edukacyjnej kampanii społecznej jest światło i jego ekologiczne aspekty w nauce, technice, w naszym życiu i życiu środowiska, czyli życiodajne Ekologiczne światło. Źródła światła mogą być naturalne lub sztuczne, tradycyjne – konwencjonalne lub odnawialne (OZE). Ogromna energia promieniowania słonecznego wykorzystywana w zjawisku fotosyntezy jest również niezbędna do wywołania efektu fotowoltaicznego. Dzięki światłu widzimy nasz piękny świat i Wszechświat. Jednakże zbyt duża jego intensywność może powodować zagrożenie dla naszej skóry, a nawet powodować czerniaka – groźny nowotwór skóry. Dobrze wiemy, że używanie tradycyjnych źródeł energii powoduje dużą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, będąca przyczyną groźnego dla środowiska efektu cieplarnianego. Ważnym jest więc niższe zużycie energii, czyli jej oszczędzanie. Tak więc należy wykorzystywać energooszczędne ekologiczne źródła światła: LED-y
    i OLED-y.

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbędzie się już 21 listopada w Warszawie! Podczas tego niezwykle merytorycznego, pełnego inspiracji wydarzenia, najlepsi eksperci z całego kraju przedstawią swoje panele tematyczne – a w nich odpowiedzą na pytanie,  jak przygotować ciekawe zajęcia i inspirować uczniów do nauki oraz zdobywania lepszych wyników w egzaminach, jak i na olimpiadach,  jak przekonać uczniów, że nauka nie jest nudna, a także jak przekształcić szkolną klasę, przyszkolny ogród czy park w inspirującą pracownię biologiczną. W ramach kongresu będzie można wziąć także udział w certyfikowanych warsztatach pt.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]